Våra nålbindningsnålar är inte bara bra till nålbindning utan till mycket annat också! Här används den till att göra en valknop av tjärad märling, t.ex.