Skillnaden mellan oljade och o-oljade nålbindningsnålar.