Vi testar att ha med en björk att hänga grejer i. Fungerar över förväntan! Hemslöjdens Julmarknad i Östhammar