GRÄVLING UNDER HUSET?

 Problem med grävling under huset i Östhammars kommun?

Kontakta Janne, även i stad och tätort

Fälluthyrning, avlägsning av skadegörande djur, skyddsjakt, landskapsvård, slipning av knivar med mera.

Janne innehar f-skattesedel, motorsågskörkort, jägarexamen och skottlossningstillstånd i detaljplanerat område

PRISLISTA inkl. moms

 

Hyra av grävlingsfälla........................100:-/v Kostnad för tillsyn tillkommer

 

Hyra av minkfälla (slagfälla)..................50:-/v Kostnad för tillsyn tillkommer

 

Skrak- och uggleholk............................300:-/st Kostnad för uppsättning tillkommer

 

Småfågelholk........................................100:-/st Kostnad för uppsättning tillkommer

 

Timpris arbete...............…...................360:-/h (Utsättning av fälla, grävarbete, skyddsjakt,                                                                   tillsyn, trädfällning, slyröjning. Minsta debitering 1h)

 

Milersättning........................................40:-/mil

 

Slipning av knivar................................40:-/st (undantag kan förekomma om eggen är                                                                            mycket skadad. Ej vågiga brödknivar.)

 

Slipning av saxar..................................40:-/st

 

Slipning av stämjärn............................40:-/st

 

Slipning av yxor...................................80:-/st

 

Slipning av liar....................................100:-/st

 

Vi samarbetar med ICA SJÖBODEN, GRÄSÖ. 

Lämna dina knivar/saxar/yxor/stämjärn väl förpackade och märkta med namn och tel.nr hos ICA SJÖBODEN, ring eller skicka sms till mig så är de slipade och färdiga att hämta inom några dagar. Du får besked om när.

 

Jan ”GrävlingsJanne” Törnqvist

 070-327 54 21

tel.nr: 070-327 54 21, e-mail: gravlingsnaturprodukter@gmail.com

Janne Törnqvist